« Back

03.10.2018

На 03.10.2018г от 12:00 в катедрата по Теология ( 203каб Ректората, 2 етаж) ще се проведе събеседване с кандидатите за магистърска програма "Православие-традиции и съвременност".

Моля, кандидатите да са там 15 мин преди началото на събеседването!