« Back

09.10.2017

Информация за класирането към 06. 10. 2017 г в магистърските програми на Философско-историческия факултет може да видите, както следва:

Археология и археологическо културно наследство

Българската история в балкански и европейски контекст

Дипломация и международни отношения

История и цивилизации на Стария и Новия свят

Културен туризъм и културно проектиране

Социална медиация и комуникация

Соционализа и междучовешки отношения

 

*Документи за записване се приемат до 10.10.2017 г. в стая 206 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24), 032/261 358  при инсп. Нели Чиликова, с квитанция за платена семестриална такса и в каб. 217 при инсп. Весела Говедарова 032/261 354 (само за МП Археология и археологическо културно наследство)