« Back

01.06.2019

 
Научна конференция на тема „Кръстопътят. Контакти и взаимодействия в културата.”
 
През ноември 2019 г. в Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков” - Сливен ще се проведе
научна конференция на тема „Кръстопътят. Контакти и взаимодействия в културата.”
 
Заявки за участие се приемат до 1 юни 2019 г. на адрес: museum_sl@abv.bg
 
Научните разработки от конференцията ще бъдат публикувани съгласно изискванията на НАЦИД.
Техническите изискванията за оформяне на докладите ще бъдат изпратени допълнително.