Маргаритка Загарова


Телефон: 032 / 261-317
Мейл: margarita.zagarova@abv.bg
Кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет.2, каб. 203
Приемно време:

Област на научната квалификация

Стар Завет, Библейска археология, Агиология

Образование

Докторат:
Тема „ Неправилни практики и погрешни схващания при употребата на антиминса в Православната църква"  ВТУ „ СВ.СВ.  КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Професионална кариера

Академични длъжности:
От 21.05.2013 г. до момента – „длъжност" главен асистент по  „дисциплина" Библейско богословие – Стар Завет  в катедра  Теология

Членства

Няма

Говорими езици

Руски език, италиански език

Публикации

Статии:

Загарова  Маргарита.    „  Анастасия    Димитрова  (  монахиня Анна)  и  началото  на  девическото  образование   в  България.  В  сборник  „ В духа  и  силата  на  Паисий  Хилендарски"  250години  „  История славянобългарска"   Редактори :
Димитър   Киров  и  Елена  Арнаудова.   Рецензент :  проф.  дтн.  Р. Виташки  Университетско  издателство  „ Паисий Хилендарски"  Пловдив  2012г.
ISSN 978 – 954-423-795-4

Загарова Маргарита   „  Хранителен режим и пост в Стария Завет"    Богословски  студии  1    „  Практики  за  духовно  усъвършенстване"   Редактори :  Димитър  Киров  и  Елена  Арнаудова.  Рецензент :  проф.  дфн.  Цветана Георгиева.  Университетско  издателство „ Паисий Хилендарски"  Пловдив 2012година
ISSN 978 – 954 – 423 – 792 – 9


Загарова  Маргарита  „ Грях  и  болест"  В сборник „ Духовното  и  физическо  здраве  на  човека"   под печат


Загарова  Маргарита  „  Подвижните  жертвеници  и    материалите  от  които  са  изработени"  Библиотека „  Богослужебното   наследство  на  Християнският  Изток"  Издателство  „ Витезда – КТ" Пловдив 2010   ISSN  10 – 954 – 317 – 102 - 5

Дейности

Автор и водещ на три предавания с научна насоченост в Пловдивската Православна Телевизия, които иман ежедневно излъчване.

Дипломанти и Докторанти

Няма

Други

Няма