Комисия по Еразъм+ и Международно сътрудничество:

Председател:Доц. д-р Меглена Златкова (от катедра „Етнология")

Членове:

Доц. д-р Валентин Петрусенко (от катедра „История и археология")

Доц. д-р Дарин Тенев (от катедра „Социология и науки за човека")

Гл. ас. Донка Кескинова (от катедра „Приложна и институционална социология)

Гл. ас. д-р Адриана Любенова (от катедра „Теология")

студент Пепа Ганчева (специалност „Социлна антропология")