Комисия по учебната дейност, избрана с Решение на ФС, Протокол 120 от 02.04.2018 година

Председател: доц. д-р Стойка Петрова Пенкова – зам.-декан на ФИФ по учебната дейност

Зам.-председател: доц. д-р Симеон Койчев Кацаров- зам.-декан на ФИФ по рейтинг и акредитация

Членове:

доц. д-р Красимира Христова Кръстанова – декан на ФИФ

проф. днк Мария Антонова Шнитер - ръководител на катедра Теология

проф. д-р Иван Христов Чалъков - ръководител на катедра „Приложна и институционална социология"

проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев -  ръководител на катедра Философия

доц. д-р Меглена Иванова Златкова -  ръководител на катедра „Етнология"

доц. д-р Георги Димитров Митрев –ръководител на катедра „История и археология"

докт. Петя Атанасова Петрова

студент Селви Хайриев Делихусев

секретар на ФИФ Кремена Георгиева Цанкова

адм. секретар Боряна Жорева Радева

 

Комисия по учебната работа, избрана с Решение на ФС, Протокол №108 от 20.03.2017 г, прекратен мандат с Решение на ФС, Протокол №120 от 02.04.2018

Председател: доц. д-р Стойка Петрова Пенкова

Членове: доц. д-р Добринка Драгиева Парушева, доц. Димитър Веселинов Димитров, доц. д-р Олга Милентиева Симова, гл.ас. д-р Ивелина Николова Николова, гл.ас. д-р Божидар Ангелов Драганов, гл. ас. д-р Мина Колева Маринова, гл.а с. д-р Мария Петрова Кисикова, гл.ас. д-р Стоян Христов Антонов, ас. Донка Атанасова Кескинова, докт. Петя Атанасова Петрова, студент Селви Хайриев Делихусев, адм. секретар Кремена Цанкова