Комисия по учебната работа

Председател: доц. д-р Стойка Петрова Пенкова

Членове:

доц. д-р Добринка Драгиева Парушева

доц. Димитър Веселинов Димитров

доц. д-р Олга Милентиева Симова

гл.ас. д-р Ивелина Николова Николова

гл.ас. д-р Божидар Ангелов Драганов

гл. ас. д-р Мина Колева Маринова

гл.а с. д-р Мария Петрова Кисикова

гл.ас. д-р Стоян Христов Антонов

ас. Донка Атанасова Кескинова

докт. Петя Атанасова Петрова

студент Селви Хайриев Делихусев

адм. секретар Кремена Цанкова