Комисия по информационно осигуряване

1. Доц. д-р Симеон Койчев Кацаров

2. Доц. д-р Антоанета Лозева Дончева

3. Гл.ас. д-р Адриана Христославова Любенова

4. Гл.ас. д-р Елица Руменова Стоилова

5. Гл.ас. д-р Станислав Николов Боянов

6. Гл.ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов

7. Студент Пепа Ганчева Ганчева

8. Историк Валентина Атанасова