Председател: доц. д-р Красимира Христова Кръстанова

Членове:

проф. дфн Албена Владимирова Хранова

доц. д-р Добринка Драгиева Парушева

доц. д-р Дарин Войнов Тенев

доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко

гл. ас. д-р Ева Кръстева Ковачева

гл. ас. д-р Тихомир Николов Митев

гл.ас. д-р Пламен Василев Славов

ас. д-р Мартина Стоилова Минева

докт. Гавраил Василев Гавраилов

студент Румяна Генова

адм. секретар Боряна Радева