Комисия по атестиране

Председател: доц. д-р Стойка Петрова Пенкова

 

Членове:

Доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова

Доц. д-р Добринка Драгиева Парушева

Доц. д-р Светлана Темелкова Събева

Гл. ас. д-р Светослав Петров Славов

Доц. д-р Тодор Йорданов Радев

Проф. дфн Албена Владимирова Хранова

Докт. Деница Ненчева

Адм. секретар: Гергана Пирова