Комисия по акредитация, одити и рейтинг

Председател: доц. д-р Симеон Койчев Кацаров

Членове:

проф. днк Мария Антонова Шнитер

проф. д-р Иво Ангелов Христов

доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова

доц. д-р Тодор Христов Дечев

гл.ас. д-р Мартина Стоилова Минева

студент Елена Тодорова Пелтекова

магистър Росица Василева Миткова

адм. секретар Боряна Радева