проф. д.и.н. Камен Гаренов


Телефон: 032/261-268
Мейл: garena@abv.bg
Кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256-а
Приемно време: Понеделник: 10,30-11,30 ч.

Област на научната квалификация

Теология, Пастирско богословие, Обща история на църквата, Омилетика

Образование


През 2010 г. получава научното звание „Професор".

През 2007 г. защитава научна степен „Доктор на историческите науки" с дисертация на тема: „Военното духовенство на България /1878-1944/. Хоноруван преподавател в Богословския факултет на Софийския университет по Пастирско богословие.

В 2004 получаване на научното звание "Доцент по Теология".

През 2002 г. Защитава образователна и научна степен "Доктор по Теология" с дисертация на тема: "Мисията на свещеника в енории с етнорелигиозен плурализъм"

СУ "Св. Климент Охридски", Богословски ф-т (1998 г.), Специалност „Богословие".

 

 

Професионална кариера

Дякон на Свето Търновски митрополит Григорий  в периода 1990-1992 г. Ръкоположен в свещенически сан в Араповския манастир, където приема името Петър през 1992 г.
Ефимерий и преподавател по Пастирско богословие в Софийската духовна семинария.
От 2001 Преподавател по Пастирско богословие, Литургика и Богослужение в специалността "Теология" на Пловдивския университет, филиал "Любен Каравелов", гр. Кърджали.

Членства

Няма

Говорими езици

Руски език, сръбски език

Публикации

1. Гарена, К. 2000. Молитва за обич. София. 96 с. – книга
2. Гарена, К. 2001. Религиозно-обществената дейност на Българската православна църква в смесените райони на България. В: Родопско краезнание. Кърджали, с. 46-54.
3. Гарена, К. 2001. Сянката на исляма върху историята на българския народ. В: Родопско краезнание. Кърджали, с. 129-133.
4. Свещеник Петър /Гарена, К./. 2001. Мисията на пастира в районите със смесено население. – Духовна култура, кн. 6,  с. 14-17.
5. Гарена, К. 2002. Предизвикателствата пред православния свещеник. София. 272 с. – книга.
6. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2002. Покръстването през Балканската война.    В: 90 – години от Балканската война. Кърджали, с. 388-393.
7. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2002. Енорийската църква и нехристиянските общности.     В: ХХІ век – Балканите – наука и образование. Кърджали, с. 542-544.
8. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Таврийските българи в Украйна.  В: Будни огнища, София, с. 298-303.
9. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Проблеми пред клира на Българската православна църква.  - История, кн. 3-4, с. 110-116.
10.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Връзката между Славянобългарския манастир на Атон и Православния просветен център в Кърджали.  В: Юбилеен сборник в чест на професор д.м.н. Йордан Йорданов. В. Търново, с. 180-183.
11.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Неизвестните премеждия на един християнин през 1913 година /Спомени на Михал Стоев Илиев/.   В: 90 – години от разорението на тракийските българи. Хасково, с. 76-83.
12.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Особености на религиозно-нравственото възпитание в смесените райони.  В: Образованието – глобална идентичност и културно разнообразие. Стара Загора, с. 89-96.
13.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Преображенският дух в живота на военния свещеник Георги Стоянов.  В: „Илинденско-Преображенското въстание 1903 година – подготовка, провеждане, последици". В. Търново, с. 111-120.
14.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Фолклорни доказателства за етническите и религиозни взаимовлияния в помощ на пастиря.  В: Балкански идентичности, част ІV. София. с. 50-67.
15.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Педагогически насоки за националното възпитание в часовете по Пастирско богословие.  В: Съвременни тенденции на образователните технологии в началната степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детската градина. Пазарджик, с. 111-120.
16.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Нови сведения за дейността на български свещеници в Заддунавските преселения 19 – 20 век.  В: Религия, образование, общество за един мирен свят. Доклади от международна научна конференция. Кърджали, с. 233-249.
17.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2003. Християнското възпитание като средство за утвърждаване на етническото самосъзнание на ученици българи в Таврия, Украйна.  В: Религия, образование, общество за един мирен свят. Доклади от международна научна конференция. Кърджали, с. 446-470.
18.   Гарена, К. 2004. Българският кръст в Таврия.  Кърджали.  346. с. – книга.
19. Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. Етнически и религиозни взаимодействия в Одринска Тракия и Източните Родопи. /Пастирско изследване върху две неизвестни сведения за етнически взаимодействия в разорена Тракия и тяхното отражение върху религиозния бит на тракийските бежанци./  Кърджали.  268. с. – книга.
20.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. За проповедта.    Кърджали.  208. с. – книга.
21.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. Проповеди. Свитък 1.    Кърджали.  174. с. – книга.
22.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. За таврическия български мъченик отец Виктор Киранов /1881-1939/. В: CIVITAS DIVINO – HUMANA. София, с. 471-483.
23.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. Един опит за религиозно краезнание през 80-те години на ХХ век. Пастирско изследване на терен в прилежащите села на община Правец. В: Православиие и краезнание. В. Търново, с. 112-121.
24.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2004. Връзки между християни и мюсюлмани на ниво поверия и суеверия от практиката на енорийския свещеник. В: Юбилейна научна конференция с международно участие: „100 години музейно дело в град Карлово и 20 години археологически разкопки на средновековната крепост „Аневско кале". Пловдив, с. 118-126.
25.   Доц. д-р Петър Гарена. 2006. Нови сведения за военния свещеник Георги Стоянов. В: Православие и краезнание. В. Търново. с. 136-150.
26.  Доц. д-р отец Петър Гарена. 2006. Православната икона в българската войска. В: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" България. Научни трудове – История, Том 1, кн. 1, 2006 г., с. 431-437.
27.  Доц. д-р Петър Гарена. 2006. Българското духовенство и военните действия през средновековието.   В: Държавата на духа.  София. с. 158-171.
28.  Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2005. Отмъщението, религиозната война и днешния терор в светлината на Библията. В: Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. В. Търново, с. 231-236.
29.   Свещеник д-р Петър /Гарена, К./, Илиев, И. 2005. Новооткрит оловен амулет от Кърджали. В: „Културните текстове на миналото – носители, символи и идеи" – ІІ текстове на културата и религията. София, с. 150-157.
30.  Свещеник д-р Петър /Гарена, К./. 2005. Имитация на духовен живот или съвременно езичество. В: Международна конференция в чест на професор д-р Тотю Коев. В. Търново, с. 240-246.
31.   Отец Петър Гарена. 2007. Взаимопомощ между църква и войска в Родопите /Бележки по моите изследвания на терен/.    - Архив за поселищни проучвания. Година единадесета 2007, кн. 1-2, В. Търново. с. 3-29.
32.  Петър Гарена. 2007. Участие на духовенството Балканската война.   В: Исторически преглед, кн. 5-6, с. 19-31.
33.  Отец Петър Гарена. 2007. Участието на свещениците в Руско-турската Освободителна война и в съединението на България. В: 130 години Старозагорска епархия, с. 140-151.
34.  Доц. д-р свещ. Петър Гарена. 2007. Военното духовенство на България. Т. ІІ – Документално приложение.  София, 745 с. – книга.
35.   Доц. дин отец Петър Гарена. 2007. Военното духовенство на България. Т. І – История, дейност и военно-пастирско служение.  София, 496 с. – книга.
36.   Отец Петър Гарена. 2009. Пастирски проповеди, беседи и слова в храм „Св. Георги" в Кърджали. Свитък ІІ.  София, 240 с. – книга.
37.  Доц. дин отец Петър Гарена. 2009. Пастирско служение и Богослужебно песнопение.    София, 344 с. – книга.
38. Доц. дин отец Петър Гарена. 2009. За необходимостта, ролята и утвърждаването на институцията на военното духовенство.        В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Пловдив,

Дейности

Няма

Дипломанти и Докторанти

Няма

Други

Няма