Избираеми дисциплини
В ПЕТИ семестър студентите от 3 курс "Социология на правото, икономиката и иновациите" ИЗБИРАТ ЕДНА избираема дисциплина
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify