Избираеми дисциплини за студентите от 4-ти курс Социология
Всеки студент трябва да избере една или повече ИД, в зависимост от необходимите му кредити. Могат да бъдат избрани дисциплини и от модулът, който не изучавате, както и от дисциплините, които ще се изучават през семестъра в другите специалности, съгласно Учебните им планове (налични в сайта).
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify