Избираеми дисциплини - 4 курс
Студентите от 4 курс Социология на правото, икономиката и иновациите избират ТРИ от посочените избираеми дисциплини
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.