Избираеми дисциплини - 4 курс
Студентите от 4 курс Социология на правото, икономиката и иновациите избират ТРИ от посочените избираеми дисциплини
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.