Списък на Общо събрание

 1. професор д-р Запрян Козлуджов
 2. професор дфн Албена Хранова
 3. професор дтн Апостол Делипапазов
 4. професор дфн Георги Каприев
 5. професор дин Иван Тютюнджиев
 6. професор дин Камен Гаренов
 7. професор дсн Кольо Коев
 8. професор днк Мария Шнитер
 9. професор дфн Мирена Славова
 10. професор д-р Иван Чалъков 
 11.  професор д-р Иво Христов
 12. професор д-р Райчо Пожарлиев
 13. доцент д-р Андрей Райчев
 14. доцент д-р Антоанета Дончева
 15. доцент д-р Бойко Белегов
 16. доцент д-р Валентин Петрусенко       
 17. доцент д-р Георги Митрев
 18. доцент д-р Дарин Тенев
 19. доцент д-р Димитър Димитров
 20. доцент д-р Димо Чешмеджиев
 21. доцент д-р Добринка Парушева
 22. доцент д-р Елена Арнаудова
 23. доцент д-р Елица Димтирова
 24. доцент д-р Ина Димитрова
 25. доцент д-р Красимира Кръстанова
 26. доцент д-р Меглена Златкова
 27. доцент д-р Мирослава Радева
 28. доцент д-р Олга Симова
 29. доцент д-р Пламен Славов
 30. доцент д-р Румяна Комсалова
 31. доцент д-р Светлана Събева
 32. доцент д-р Сийка Ковачева
 33. доцент. д-р Симеон Кацаров
 34. доцент д-р Стойка Пенкова
 35. доцент д-р Стоян Попов
 36. доцент д-р Стоян Чиликов
 37. доцент д-р Тихомир Митев
 38. доцент д-р Тодор Радев
 39. доцент Тодор Христов
 40. гл. ас. д-р Адриана Любенова
 41. гл.ас. д-р Божидар Драганов
 42. гл. ас. д-р Борислава Петкова
 43. гл. ас. д-р Валентин Аспарухов
 44. гл. ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска
 45. гл.ас. д-р Елица Стоилова
 46. гл. ас. д-р Ивелина Николова
 47. гл. ас. д-р Маргаритка Загарова
 48. гл. ас. д-р Мария Петрова
 49. гл. ас. д-р Мина Маринова
 50. гл. ас. д-р Нина Николова
 51. гл. ас. д-р Станислав Боянов
 52. гл. ас. д-р Светослав Славов
 53. гл. ас. д-р Стоян Антонов
 54. ас.  д-р Деян Деянов
 55. ас. д-р  Донка Кескинова
 56. ас. д-р Ева Ковачева
 57. ас. д-р Мартина Минева
 58. ас.  Тодор Петков
 59. Десислава Димитрова - секретар ФИФ(в майчинство)
 60. Боряна Радева - секретар
 61. Валентина Атанасова - историк
 62. Гергана Гюлеметова - секретар
 63. Кремена Цанкова - секретар
 64. Недялка Чиликова - инспектор
 65. Боян Костов - администратор
 66. Нико Русинов (студент, 3 к. Археология)
 67. Денис Иванов (студент, 3 к. Археология)
 68. Васил Караджов (докторант Етнология)
 69. Радосвета Раколиева(студент 3 к. Етнология)
 70. Никола Борджиев (студент, 3 к. История)
 71. Тенчо Димитров (студент, 3 к. История)
 72. Елена Стоева (студент, 2 к. Културен туризъм)
 73. Мария-Никол Косева (студент, 2 к. Културен туризъм)
 74. Мария Славчева (докторант Социална антропология)
 75. Пепа Ганчева (студент, 4 к. Социална антропология)
 76. Димитър Пънчев(докторант Социология - СНЧ)
 77. Красен Стефанов (магистър Социална медиация и комуникация)
 78. Венелина Илиева (студент, 4 к. Философия)
 79. Румяна Генова (студент, 4 к. Философия)
 80. Ива Койчева (студент, ІVк. Етнология)