Кандидатстването за мобилност по "Еразъм+" с цел практика за академичната 2018-2019 г. вече може да става директно в отдел "Международно сътрудничество" на ПУ "Паисий Хилендарски". 

 

Срокът за подаване на документи е 17. 05. 2018 г. до 12 ч., а събеседването с кандидатите е на 17 май 2018 г. от 15 часа в Деканата на ФИФ на ул. Костаки Пеев 21, ет. 5.