Комисия по научната дейност

Организационен секретар: доц. д-р Димитър Веселинов Димитров

Членове:                                             

проф. д-р Иван Христов Чалъков

доц. д-р Стоян Йорданов Попов

доц. д-р Добринка Драгиева Парушева

доц. д-р Светлана Темелкова Събева

гл.ас. д-р Ева Кръстева Ковачева

гл.ас. д-р Мартина Стоилова Минева

Протокол на ФС на ФИФ 109/10.04.2017