Отговорници
Молим отговорниците на курсовете да въведат своите дани
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Testo da Identificare

Отговорници по курсове

Археология 2 курс

отговорник: Стойчо Камбуров, тел:0889555882, email:
email на курса: archeology2018_2022@abv.bg

Археология 3 курс

отговорник: Виктория Видевска, тел: 0885755545, email:
email на курса:arheologiapu2017@gmail.com

Археология 4 курс

отговорник: Татяна Чалъкова, тел:0893399095, email:
email на курса:arheologia16@abv.bg

География, технологии и предприемачество език 1 курс

отговорник:, тел: ....., email:...
email на курса: ....

География, технологии и предприемачество език 2 курс

отговорник:Лилия Кънчева, тел: 0883200683, email: liliakancheva@abv.bg
email на курса: fifgeography@abv.bg

Гражданско образование и чужд език 1 курс

отговорник: Иван Гагов, тел: 0899504509, email: ....
email на курса: goche2019@abv.bg

Гражданско образование и чужд език 2 курс

отговорник: Ани Петрова, тел: 0895089909, email: annie3099@abv.bg
email на курса: goche_18@abv.bg

Гражданско образование и чужд език 3 курс

отговорник:Джулияна Селиева, тел: 0899327700, email: cleory@abv.bg
email на курса: goche_1@abv.bg@abv.bg

Документалистика и архивистика 2 курс

отговорник: Есин Реджеб, тел:0878706675, email:

email на курса: da-2018@abv.bg

Етнология 1 курс

отговорник:
email на курса:

Етнология 2 курс

отговорник: Лора
email на курса: etn17@yahoo.com

Етнология 3 курс

отговорник: Борислав Иванов, 0899888625, borislav_ivanov_mvr@abv.bg
email на курса: ethnologi_2016@abv.bg

Етнология 4 курс

отговорник: Радосвета Раколиева, 0899623500

email на курса: etnologiq2015@abv.bg

История 2 курс

отговорник: Валери Панайотов, 0890216888
email на курса:history2018pu@abv.bg

История 3 курс

отговорник: Валентин Видолов, тел:0898674057, email:
email на курса:istoria2017@abv.bg

История 4 курс

отговорник:Камен Христосков, тел:0893665887, email:
email на курса: istoricite@abv.bg

 

История и културно наследство 1 курс

отговорник: Марианна Стоянова, тел: 0895608582, email: isk2019@abv.bg

 

История и чужд език 2 курс

отговорник: Кристиян Мендизов, тел: 0885051166, email: kartagen.39116@abv.bg

email на курса:

История и чужд език 3 курс

отговорник: Стойо Караманолов, тел.0884927216, email:

email на курса: istoria_i_chujd_ezik@abv.bg

Културен туризъм 1 курс

отговорник: тел 087 981 60 06
email на курса: plovdivskituristi18.19@gmail.com

Културен туризъм 2 курс

отговорник: Диляна Цонева тел:0884173694 email:dili98@abv.bg
email на курса: kulturentrzm2017@gmail.com

Културен туризъм 3 курс

отговорник: Елена Стоева, 0894713702, e-mail: elito.st@abv.bg
email на курса:

Социална антропология 1 курс

отговорник:
email на курса: socantropologiq@abv.bg

Социална антропология 2 курс

отговорник: Даря Джамшиди e-mail: dariadjamshidi@yahoo.com
email на курса: social98@yahoo.com

Социална антропология 3 курс

отговорникХристиана Кънева0893339212
email на курса: socialna_antropologiq2016@abv.bg

Социология и науки за човека 1 курс

отговорник:..... тел: ..... e-mail: ...............
email на курса: .....

Социология и науки за човека 2 курс

отговорник: Илияна Лапкова тел: 0885147636 e-mail: ...............
email на курса: sociologiqgrupa@abv.bg

Социология и науки за човека 3 курс

отговорник: Николета Георгиева тел: 0877366404 e-mail: nikolleta@abv.bg
email на курса: sociologypu1@gmail.com

Социология и науки за човека 4 курс

отговорник: Даниела Тодорова, тел: 0896464420, e-mail: daniela.t1@abv.bg
email на курса: sociologiya2016@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 1 курс

отговорник: ..................., тел: ........., e-mail:...........................
email на курса: spii2018@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 2 курс

отговорник: Зоро Зоров, тел: .0879931696, e-mail: zorov.1999@abv.bg
email на курса: spii2018@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 3 курс

отговорник: Маргарита Кошева, тел:0893252049, e-mail: magincety1912@abv.bg
email на курса: spii_2017@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 4 курс

отговорник: Полина Димитрова, тел: 0879555461, e-mail: whiteligh7@abv.bg
email на курса: spii2016@abv.bg

Теология 1 курс

отговорник:
email на курса p.bochukova@gmail.com

Теология 2 курс

отговорник: Магдалена Павлова, тел:0893580661, email:agropavlovi@abv.bg
email на курса @abv.bg

Теология 3 курс

отговорник: Емилия Савчева, тел:0887543240, email: emilia_savcheva@abv.bg
email на курса @abv.bg

Теология 4 курс

отговорник: Мария Петкова, тел: 0892460762, email: -
email на курса teologia2015@abv.bg

Теология 4 курс, з.о.

отговорник: Мария Андонова, тел:0889849909, email:
email на курса:

 

Философия 1 курс

отговорник: Стефан, тел:0877 485 081
email на курса:phil.pu.2023@gmail.com

Философия 2 курс

отговорник: Гени Николова, тел:0896743487, email: geni.nikol@abv.bg
email на курса:filosofiyapu@abv.bg

Философия 3 курс

отговорник: Атанас Буналов, тел:0896418288, email:
email на курса:filosofi20172021@gmail.com

Философия 4 курс

отговорник: Красимира Стайкова , тел:0876949497, email:
email на курса:Filosofiq2016_2020@abv.bg

 

 

Философия предишни години

отговорник: Йоана Упинова, тел:0883474256, email:
email на курса: filosofiq_2015.19@abv.bg

Румяна Генова, тел: 0889060796, email:
email на курса: filosofi2014@abv.bg

Мериан Колева, тел: 0896721319, email:

email на курса: filosofi2014@abv.bg

Елена Георгиева Ангелова, тел:0882 896029‬, email: неизвестен

email на курса: filosofia_13@abv.bg

Радина Станчева Стайнова, тел: 0899095503, email: stainova@abv.bg
email на курса: pu_filosofiq@abv.bg