« Indietro

30.03.2014 г.

На 30 март 2014 година от  11:30 часа
в  Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” се проведе

тържествената церемония
по връчването на дипломите на абсолвентите от

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ