« Indietro

10.03.2014

Публична лекция на доц. д-р Симеон Кацаров на тема: "Ново ли е новото време?!", в зала Компас от 17,00 часа.