« Indietro

30.09.2020

Договорна година и мобилности по програма Еразъм+ за 2019-2020 официално се удължава до 30.09.2021 г.  и преподавателите и служителите, които не са могли да осъществят мобилността си, могат да я планират в рамките на този период.