« Indietro

25.03.2020

Уважаеми преподаватели,

Предлагаме на Вашето внимание две картки статии от американски експерти в онлайн обучението, които класифицират инструменти за онлайн преподаване и дават съвети за ефективни видеоконференции.

Преводът на същите е направен от преподавателят на Философско-историческия факултет гл.ас. д-р Евелина Варджийска.

Надяваме се да са Ви полезни.

Алтернативи на видеоконференции

Преминаване онлайн: Какво можеш да приложиш сега