« Indietro

24-26.04.2020

Институтът за мениджмънт на знанието - Скопие, Република Северна Македония, в сътрудничество с Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ от РБългария, обявява датата за предстоящата Международна студентска конференция KNOWLEDGE FOR RESEARCH AND PRACTICE (24-26.04.2020), гр.Балчик (България).

Главната цел на тази конференция е да насърчи студентите и младите изследователи да представят последните си изследвания в съответните научни области, както и да подчертае важността на наставничеството в този процес.

FULL PAPER TEMPLATE

ABSTRACT TEMPLATЕ

Плакат