« Indietro

24.03.2020

Деканският съвет на Философско-историческия факултет се обедини около решение да се използва онлайн процедура за съгласуване при даване на разрешение за разработка на дипломна работа за студентите от бакалавърските и магистърските програми на Философско-историческия факултет за учебната 2019-2020 година.

Процедура: Чрез секретаря на съответната катедра се изпраща до Декана на ФИФ, с копие до ръководител катедра, съответния инспектор учебен отдел и секретаря на факултета попълнен следният документ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТВКА НА ДИПЛОМНА РАБОТА.