« Indietro

24.03.2020

Заповед на Ректора на ПУ "Паисий Хилендарски"

проф. д-р Румен Младенов за временно прекратяване на учебните занятия

от 30.03.2020 г. до 13.04.2020 г.