« Indietro

23.03.2020

Във връзка с ректорската заповед (Р33-1402 от 24.03.2020) за преустановяване на присъствените учебни занятия заради разпространената пандемия, деканският съвет на Философско-историческия факултет проведе онлайн заседание, на което одобри графика за провеждането на занятия чрез използване на средствата на информационни и комуникационни технологии и обратна връзка със студентите.

Деканският съвет прие решение за подаване на онлайн заявления за разработване на дипломна работа, което в утрешния ден ще бъде достъпно на сайта на ФИФ в панел Документи.

Снимки от онлайн заседанието на ДС на ФИФ.