« Indietro

17.04.2020

Уважаеми преподаватели и служители,

Може да се запознаете с писмото-покана на Ректора на ПУ "Паисий Хилендарски"  проф. Румен Младенов как всеки един член от факултета, ако пожелае може да се присъединяване към синдикална организация или към новия КТД, до 17.04.2020 година.

Колективният трудов договор, който е в сила от 01.04.2020 година,  може да намерите на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1975/

За повече информация можете да се обърнете e-mail към гл. ас. д-р Борислава Петкова borislava.p@gmail.com  и към Кремена Цанкова на  krem_che@abv.bg.