« Indietro

16.03-29.03.2020

Уважаеми студенти на Философско-историческия факултет!

Съгласно издадените разпоредби учебният процес в Пловдивския университет е преустановен в присъствената си форма и няма яснота кога ще бъде възобновен. Не се знае дали ще има корекции в продължителността на семестъра и в графика на изпитната сесия, но към момента може да бъдат използвани алтернативни методи за комуникация и за преподаване.

Най-бързият и рационален вариант, уважаеми студенти, си остава чрез общия електронен адрес на курса или чрез този на отговорника на курса да установите връзка с преподавателите, които водят дисциплини по учебен план през настоящия семестър, като техните имейл адреси можете да намерите в сайта в раздел Катедри - състав. Преподавателите вече са уведомени за тази възможност и ще Ви окажат съдействие. С тях ще уточните формата на преподаване и на общуване – синхронно или асинхронно.

Добри възможности, освен общуването чрез мейли и споделяне в Google Drive, предлагат платформите с курсове в Moodle, както и други възможности за обучение в директорията на C.lab/ C.students - https://cart.uni-plovdiv.net/en/. За провеждане на лекционни кусове и семинари в неголеми групи препоръчваме платформата https://meet.jit.si/., но може да използвате вайбър групи, фейсбук групи, да си организирате скайп срещи.

Към момента - до 29.03.2020 г., образователният процес във Философско-историческия факултет ще се осъществява дистанционно.

Пазете се - Вие, близките Ви и приятелите Ви и ще се видим скоро!

Ръководството на Философско-историческия факултет