« Indietro

17.02.2020

На 17.02.2020 година (понеделник) от 10,00 часа в зала Компас ще се проведе Факултетен студентски съвет, при следния проект за дневен ред .

 

 

 

Всички студенти на Философско-историческия факултет са поканени.