« Indietro

16-17.05.2020

На 16 и 17 май 2020 г.

Студентски историко-археологически клуб „Проф. Велизар Велков“ към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

организира провеждането на

XVI НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ

под наслов

„ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”

Научните направления на конференцията са история, археология и етнология. В по-късен етап докладите от конференцията ще бъдат издадени в сборник. Конференцията ще се проведе в зала „Компас” на Ректората на Пловдивския университет „Писий Хилендарски”. 

Информация за участниците

Техническите изисквания

За контакти

гл. ас. д-р Божидар Драганов – научен ръководител на СИАК „Проф. Велизар Велков“,

телефон за контакти: 089 797 2807

Иван Куцаров – председател на СИАК „Проф. Велизар Велков“,

телефон за контакти: 089 676 2645

e-mail за контакти: siak_prof.v.velkov@abv.bg