« Indietro

13.04.2020

На 16 март 2020 година (понеделник) от 11,00 часа в зала "Компас" ще се проведе Отчетно общо събрание на Философско-историческия факултет, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2019 г.- февруари 2020 г.;
  2. Дискусия и приемане на отчета;
  3. Процедурни въпроси.

Заповед за свикване на общо събрание

Покана