« Indietro

13.05.2020

Заповед на Ректора на ПУ "Паисий Хилендарски"

проф. д-р Румен Младенов за удължаване на временното прекратяване на присъствените учебните занятия

 до 13.05.2020 г.