« Indietro

13.03-29.03.2020

Заповед на Ректора на Пловдивския униреситет за временно прекратяване на учебните занятия в периода 13.03.2020 до 29.03.2020.