« Indietro

11.02.2020

 

След проведено заседание на комисия, определена с Решение на ФС на ФИФ (Протокол № 135/13.01.2020 г) бяха разгледани документите и изготвен Протокол от класираните във Философско-историческия факултет в Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ към Министерство на образованието и науката.