« Indietro

10.07.2020

Очаквайте скоро информация за контакти с функционални експерти и правила за участие в проекта на сайта на ПУ на адрес: 
Философско-историческият факултет подготвя включването си в проекта BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР, като  интересуващите се от практическо обучение могат да се запознаят с условията за участие на адреса на проекта: https://praktiki.mon.bg/
Информация
Често задавани въпроси: https://praktiki.mon.bg/pages/faq