« Indietro

10.06.2020

Заповед на ректора на Пловдивския университет проф. Румен Младенов за осъществяване на академични мобилности и задгранични командировки.

Заповед №Р33-1777 от 05.06.2020 г.