« Indietro

10.03.2014

Сертификати на студентите от ФИФ по проект „Студентски практики”

Завършилите практиката си през 2013 г. студенти от ФИФ получиха сертификатите си на 10 март от 12.00 часа в 16 аудитория. Досега по проекта "Студентски практики" на Министреството на образованието и науката, осъществяван с финансовата подкрипа на Европейския социален фонд, са се регистрирали 420 студенти от бакалавърските и магистърски програми на факултета, 306 от тях са били потвърдени от работодатели и 239 са сключили договор за провеждане на обучение в реална работна среда. Приемането на договори ще продължи до края на май с оглед последните студенти да завършат обучението си до края на август 2014 година. Планира се проектът да бъде продължен с още две години.