« Indietro

08-09.06.2020

График за получаване на дипломи на завършилите студенти

Съобразно създалата се ситуация и невъзможността за провеждане на промоции, Университетът обявява  график през м. юни, който да даде възможност на завършилите студенти да получат дипломите си, без събиране на много хора и с контролиран достъп. Създадена е организация за спазване на всички противоепидимични мерки.

Завършилите студенти, които не са се подписали или не са предоставили снимка, трябва да се свържат предварително, преди обявените за тях дати с инспекторката по специалността по мейл или на тел. 032 261 358 с Нели Чиликова и 032 261 354 с Весела Петкова.

Получаването на дипломите ще става на 08 юни и 09 юни 2020 във времето от 10 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16,00  ч. в 11 аудитория.

График и място за получаване на дипломи: 08 юни и 09 юни 2020 за завършили студенти, административно обслужвани от инспектор от отдел „Учебен“ в сграда Ректорат – в 11 ауд., вход от северната страна на сграда Ректорат (ул. „Цар Асен“  24) - виж график.

Вярваме, че има още поводи да бъдем заедно.

На добър час!