« Indietro

08.07.2020

Студентите - бакалаври и магистри, желаещи да подадат заявления за явяване на Държавни изпити и Защита на дипломни работи през м. юли 2020 година да изпращат електронно попълнено заявление до инспектор учебен отдел Нели Чиликова на e-mail chilikova@uni-plovdiv.bg 10 (десет дни) преди датата на обявения ДИ.

 

Заповеди за ДИ и ЗДР 2020 година