« Indietro

01.02-15.04.2020

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

„СОЦИОЛОГИЯТА И МОЯТ ЖИВОТ“

 

Катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на Пловдивския университет обявява Трети национален конкурс за есе „Социологията и моят живот“ за ученици от 12 клас с интереси по дисциплините история и цивилизация, обществени науки и гражданско образование, психология и логика, етика и право, философия, свят и личност.

Инициативата е част от дългосрочната стратегия на Катедра „Социология и науки за човека“ за работа с ученици и техните преподаватели от гимназиалния курс и цели да провокира по-задълбочен интерес у младите хора към проблемите на съвременния глобален свят.

В рамките на Националния конкурс се предлагат три теми, които препращат към разнородни сфери от обществото, в което живеем, като целта е да се даде шанс на кандидатите да изразят не толкова придобитите в училище знания, колкото личното въображение и не толкова информираността, колкото мисленето си:

  • "Човешкото тяло в епохата на биотехнологиите"
  • "Виртуалният човек и реалният човек - как общуваме в глобалния свят?"
  • "Разболяват ли психиката ни междучовешките отношения?"

Кандидатът може да избере една от посочените теми. Есето трябва да е с обем от 2 до 5 стандартни страници. Срокът за изпращане на текстовете е 01 февруари – 15 април 2020 г. на електронен адрес sociology_hs@uni-plovdiv.bg, или на хартиен носител на адрес: Катедра „Социология и науки за човека“, ул. „Иван Асен“ 24, гр. Пловдив.

Есето трябва да съдържа данни за кореспонденция (трите имена на участника, град, училище, клас, пълен пощенски адрес, мейл и телефон).

Есето трябва да бъде придружено от декларация за авторство (приложена към този документ), попълнена и подписана от автора. При изпращане по електронна поща, подписаната декларация трябва да бъде сканирана в .pdf или .jpeg. Есета без декларация за авторство няма да бъдат допускани до конкурса.

Резултатите от конкурса ще бъдат излъчени на 30 април. Есетата с висока оценка ще бъдат наградени на специална церемония. Оценката им ще бъде признавана за оценка на кандидатстудентски изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Декларация