Информация за провеждане на научните форуми (конференции, сесии, четения и др.), с тема, програма, организатори, място и време

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Научен форум

Тема

Програма

Организатори

Място

Дата/време

Конференция

Сесия

Четения

Международна конференция

 

 

Interethnic Relations in Transylvania. From a case study to a whole perspective.

 

National Muzeal, Boblioteka Sibiuq University of Sibiu и др.

град Сибиу

17-20.10.2019

Международна научна конференция

 

 

Империи и имперско наследство на Балканите

 

ФИФ

град Пловдив

15-17.11.2019

Конференция

 

 

Археологическо лято`2019

 

Катедра "История и археология"

Заседателна зала на ПУ

2.12.2019

 

 

Научни четения

Научни четения на катедра "История и археология"

 

Катедра "История и археология"

Зала "Компас" (ПУ)

16.12.2019

Конференция

 

 

Студентски етноложки срещи 2019

https://logos.uni-plovdiv.net/documents/3275573/0/_%D0%A1%D0%95%D0%A1%202019+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf/5ab79b4b-c683-4f0f-a3f6-69ec0933bb3e

Катедра "Етнология"

Заседателна зала на ПУ

29-30.11.2019 г.

Студентска конференция

 

 

Представяне на летни практики 2019г.

 

Катедра "Етнология"

 

18.01.2020 г.

Докторантска и студентска конференция

 

 

"Православие - традиция и съвременност"

 

Катедра "Теология"

 

27-28.04.2020 г.