Информация за провеждане на научните форуми (конференции, сесии, четения и др.), с тема, програма, организатори, място и време

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


 

Научен форум

Тема

Програма

Организатори

Място

Дата

Конференция

Сесия

Четения

         

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Семинар

 

 

https://socialv.org/работен-сем

инар-5/

Катедри „Социология и науки за човека" и „Философия" -екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘

Зала "Компас" (ПУ)

07-08.06.2019

  Семинар  

Семинар по експериментална хуманитаристика на тема: "Homo datum"

  Катедра "Социология и науки за човека" 16 ауд. (ПУ) 17.06.2019
               

 

Семинар

 

 

https://socialv.org/рабо

тен-се

минар-6/

Катедри „Социология и науки за човека" и „Философия" -екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘

Зала "Компас" (ПУ)

13-14.09.2019

  Научна сесия   „Проблемът за симптома в методологическата мрежа индексикалност – модалност - въплътеност" /documents/355646/0/04-05.10.2019_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20-+%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.pdf/ac66de69-87d4-4ab4-9cfb-c8219847ade9 Катедра "Социология и науки за човека" Зала "Компас" (ПУ) 04-05.10.2019

Международна конференция

   

Interethnic Relations in Transylvania. From a case study to a whole perspective.

programa

National Muzeal, Boblioteka Sibiuq University of Sibiu и др.

град Сибиу

17-20.10.2019

Конференця

 

 

Социалната уязвимост: социоаналитични измерения"

https://socialv.org/konferencia

-25-26-oct-2019/

Катедри „Социология и науки за човека" и „Философия" -екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘

Зала "Компас" (ПУ

25-26.10. 2019 г

  Семинар  

Методологически семинар по експериментална хуманитаристика

/documents/355646/0/31.10.2019_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf/6e5943e8-25f7-4702-90ae-720c61c561d0 Катедра "Социология и науки за човека" Зала "Компас" (ПУ) 31.10.2019
  Семинар  

Методологически семинар по експериментална хуманитаристика.

/documents/355646/0/07.11.2019_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf/9f1df310-c1be-4dd9-969e-acbd5d86ed85 Катедра "Социология и науки за човека" Зала "Компас" (ПУ) 07.11.2019

Международна научна конференция

   

Империи и имперско наследство на Балканите

programa

ФИФ

град Пловдив

15-17.11.2019

Конференция     „Социално уязвимите като 'излишни за обществото': теоретични проблеми и емпирични данни". /documents/355646/0/26.+11.+2019_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8.pdf/df7accf0-0b19-4a00-9b09-8962929a4069 Катедра "Социология и науки за човека" Зала "Компас" (ПУ) 26.11.2019

Конференция

 

 

Студентски етноложки срещи 2019

https://logos.uni-plovdiv.net/documents/3275573/0/_%

D0%A1%D

0%95%D0%A1%202019+%D0%BF%D1%80%D0%

BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.

pdf/5ab79b4b-c683-4f0f-a3f6-69ec0933bb3e

Катедра "Етнология"

Заседателна зала на ПУ

29-30.11.2019 г.

Конференция

   

Археологическо лято`2019

programa

Катедра "История и археология"

Заседателна зала на ПУ

2.12.2019

Конференция     "Да живееш значи да експериментираш. Некласическа рационалност и социоанализа"

/documents/355646/0/%D0%9F%D1%80%D0

%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B

C%D0%B0%20%D0%96%D0%B8%

D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%8A

%D1%82%D0%95%D0%BA%D1%81%D0

%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%

B5%D0%BA2019%281%29.pdf/9ea1d8c5-bcf

c-4498-b32f-0cb3ddd19b3e

Катедра "Социология и науки за човека" Зала "Компас" (ПУ) 06-07.12.2019
   

Научни четения

Научни четения на катедра "История и археология"

programa

Катедра "История и археология"

Зала "Компас" (ПУ)

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентска конференция

   

Представяне на летни практики 2019г.

https://logos.uni-plovdiv.net/documents/3275573/0/%D0%95%D0%90%D0%9B%202019-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-1.pdf/cc89abc8-2854-4577-a5bf-6cb47380a764

Катедра "Етнология"

 

17.01.2020 г.

  Семинар  

Методологически семинар по експериментална хуманитаристика

  Катедра "Социология и науки за човека" 24 с.з. (ПУ) 28.02.2020

Докторантска и студентска конференция

   

"Православие - традиция и съвременност"

 

Катедра "Теология"

 

27-28.04.2020 г.