Информация за провеждане на научните форуми (конференции, сесии, четения и др.), с тема, програма, организатори, място и време

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Научен форум

Тема

Програма

Организатори

Място

Дата/време

Конференция

Сесия

Четения

Международна конференция

 

 

Interethnic Relations in Transylvania. From a case study to a whole perspective.

 

National Muzeal, Boblioteka Sibiuq University of Sibiu и др.

град Сибиу

17-20.10.2019

Международна научна конференция

 

 

Империи и имперско наследство на Балканите

 

ФИФ

град Пловдив

15-17.11.2019

Конференция

 

 

Археологическо лято`2019

 

Катедра "История и археология"

Заседателна зала на ПУ

2.12.2019

 

 

Научни четения

Научни четения на катедра "История и археология"

 

Катедра "История и археология"

Зала "Компас" (ПУ)

16.12.2019