Христина Анастасова Калиманова-Бехар е завършила за медицинска сестра в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна през 2009 г. През 2014 г. придобива магистърска степен в НВУ        „ Васил Левски" Велико Търново по специалност „Национална и регионална сигурност"; специализация „Мениджмънт  в мироопазващи операции". От месец март 2016 г. е докторант към ПУ "Паисий Хилендарски"  в катедра „Социология и науки за човека". Темата на дисертация е "Война и медицина: всекидневието в българските мироопазващи мисии (върху примера на Афганистан)." с научен ръководител доц. д-р Елица Димитрова.

Била е част от медицински екип взел участие в мироопазваща операция в Афганистан през 2010/2011 г. Интересите ѝ са тясно свързани с темата на дисертацията, както и със спешната и военната медицина, медицинското осигуряване, човешкия фактор по време на война и в мирно време.