Гергана Димитрова


Телефон: 032 / 261 491 ; 032/ 261 396
Мейл: gyulemetovag@gmail.com
Кабинет: ул. „Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека" и катедра „Приложна и институционална социология"
Приемно време:

Област на научната квалификация

Управление, Икономика

Образование

Образование:

 Магистратура:

 Ноември 2006 - Юли 2007 г. Аграрен университет Пловдив, Счетоводство и контрол  

      Бакалавър:

            Септември 1997 - Юни 2002 г. , Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски", Стопанско управление

Професионална кариера

Професионален опит: Административни длъжности:

Април 2012г. - до момента – Административен секретар в катедри „Приложна и институционална социология" и „Социология и науки за човека", ФИФ, ПУ „Паисий Хилендарски"

Ноември 2005г. – Април 2012г. – Административен Мениджър „Марина Инкасо Груп" ЕООД гр.Пловдив

 

Януари 2005г. - Септември 2008г. – Управител на собствена фирма ЕТ „Г и Д

Консулт" – консултантски услуги, подбор на персонал

Март 2000г. - Ноември 2004г. – Офис сътрудник, „Технотрейд – Ко" ЕООД

Членства

Говорими езици

Говорими езици:

             /Основни познания: английски, руски, италиански/

Публикации

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други

Други дейности:

Програми,               Разработване на проекти в сферата на охранителната дейност,

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проекти:                почистване и други дейности;  

Разработване на проекти за  внедряване на системи по качество, съгласно ISO 9001:2008

Консултантски услуги и подготовка на документация за участие в Обществени поръчки.

Организация на публични лекции, семинари, конференции и др.