Анотация


Специалността „Социология и науки за човека" е университетска и е акредитирана с максимална оценка. Тя е обърната с лице към бъдещето и към прагматичните проблеми, които то поставя пред нас. От 90-те години на миналия век ние живеем в общество на неизчислими рискове: на икономика, която застрашава екологията; на политика, която не успява да помогне на тази икономика да реши проблемите си; на бедност, която застрашава не толкова лишените от собственост, колкото „излишните за обществото"; на биотехнологии, които едновременно ни обнадеждават и плашат; на една нова несигурност, дължаща се на експанзията на тероризма. Това съвсем ново общество изисква и съвсем нова социология – затова един от модулите на програмата се нарича „Биополитика и несигурност".

В това общество човек е изправен пред проблеми, връхлетели ни след дълбоката криза на „социалната държава": съвсем нови „социални страдания" и форми на лична несигурност; трудови конфликти, дължащи се на бизнесификацията на всички обществени полета (които капитализмът на ХХ век не познава); всекидневна психопатология на „излишните за обществото"; нови форми на съпротива срещу този капитализъм (екологически, алтерглобалистки и т.н.); промяна в клиничните практики, при която психиатрията и психоанализата силно се нуждаят от социоанализата. Това значи, че обновяването на социологията изисква и обновяване на науките за човека – затова другият модул на програмата е „Социоанализа и психоанализа".

Бакалавърската програма „Социология и науки за човека" разчита на най-добрите лектори по тези проблеми както от едноименната Катедра и Института за критически социални изследвания към Пловдивския университет (заедно с нашите софийски колеги), така и на учени от Западна Европа, сътрудничещи с Института. Заедно с това се разчита и на усилията на студентите да се научат да мислят – и теоретично, и емпирично – за връхлетялото ни бъдеще, както и да се справят прагматично с неговите предизвикателстваРеализация


Тези усилия ще бъдат щедро възнаградени: след като завършат програмата, бъдещите специалисти ще бъдат конвертируеми навсякъде по света експерти, които гъвкаво ще реагират на тези предизвикателства. Това значи, че ще могат да работят навсякъде, където се разпростира бързо изменящият се пазар на социологическия труд:

  • като експерти, които консултират политици и бизнесмени при надвиснали рискове – да кажем, екологични дисбаланси или терористични акции;
  • като научни изследователи и медийни анализатори на тези рискове;
  • като посредници при разрешаването на новите форми на трудови конфликти (напр. при приватизацията на публичните доскоро институции като училища, болници и затвори);
  • като консултанти на новите форми на гражданска съпротива;
  • като терапевти социоаналитици, които упражняват доскоро непознати клинични практики (напр. като консултанти при т.нар. „асистирана смърт");
  • като социални работници, занимаващи се с т.нар. „деца в риск" или с проблемите на „социализацията в старостта", и т.н.

И преди всичко: завършилите ще придобият не само социологически знания, но и умения сами да влияят върху измененията на този пазар – да предлагат нови, търсени, но все още неинституционализирани социологически професии, които са потребни на споменатия пазар.

 

Професионална квалификация:

Социолог, Социология на здравеопазването

Социолог. Социология на екополитиката

Клиничен социологКандидатстване


  • Социология и науки за човека (Р)

4xИ1+О1+О2

или

4xИ1+ДЗИ1+ДЗИ2

или

2xДЗИ1+3xДЗИ2+О3

или

4xОС +О2+О3

или

6хОС

 

И1:       КСИ (История на България или Математика, или Английски език, или Немски език, или Френски език, или Испански език, или Български език, или Психология) или

            МИ (Английски език или Немски език, или Френски език, или  Испански език,  или Италиански език, или Руски език) или

           ОС (Философия или математика)

ДЗИ1: ДЗИ (Български език и литература)

ДЗИ2: ДЗИ (Предметен цикъл „Философия", Чужд език, История и цивилизация, Математика)

О1:       Български език и литература

О2:       История и цивилизация

О3:       Математика или Философия

ОС:    Философия или Математика