Партньори и работодатели

 

Комплекс за социални услуги „Св. Георги" Пловдив

Регионален исторически музей „Стою Шишков" Смолян

Държавна агенция Архиви

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Кирило-методиев научен център - БАН

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски", Варна

Научно-образователен център за българска култура към Липецкия държавен технически университет, гр. Липецк, Русия

Общински институт „Старинен Пловдив"

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски"

Регионален етнографски музей - Пловдив

Фондация „Едно"

Архитектурно-етнографски комплекс "Етър", Габрово

Етнографският музей–Варна

Етнографският музей–Бургас

Департамент „Антропология", НБУ

Министерство на културата

Катедра по етнология и балканистика Югозападен университет „Неофит Рилски"

Етнографски ареален комплекс - Златоград

Асоциация за култура, етнология и антропология "Медиатор"

Центърът за академични изследвания,София

Градска художествена галерия - Пловдив

Бюро творческа Европа, България

Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл"

Катедра „Най-нова българска история", Велокотърновски университет „Св.Св. Кивил и Методий"

Център за култура и дебати „Червената къща", София

Фабрика за идеи

Фондация „Пловдив 2019"

Фондация „Отворени изкуства"

Косултативни съвети към катедра "Етнология"