Документи на Общото събрание

 

Общо събрание от 18.03.2019 г.

 

Общо събрание от 19.03.2018 г.

 

 

Общо събрание от 20.03.2017 г.

 

 

Общо събрание от 20.02.2017 г.

 

Общо събрание от 28.03.2016 г.  

Общо събрание от 16.03.2015 г.  

 

Общо събрание от 10.06.2014 г.  

Общо събрание от 12.02.2013 г.  

Общо събрание от 23.01.2012 г.  

Общо събрание от 14.02.2011 г.

Общо събрание от 23.02.2010 г.   

Общо събрание от 26.01.2009 г.