Състав на катедратапроф. д.н.к. Мария Шнитер
Ръководител Катедра
телефон: 032 / 261-317
email: mschnitt@uni-plovdiv.net
приемно време: Всеки втори понеделник от 13.30 до 14.30
кабинет: ул. Цар Асен 24, катедра Теология

проф. д.т.н. Апостол Делипапазов
Професор
телефон: 032/261-317
email: avxentiy@abv.bg
приемно време:
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, Ректорат, ет. 2, каб. 203

проф. д.ф.н Георги Каприев
професор
телефон: 032/261 317
email: g.kapriev@gmail.com
приемно време:
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, Ректорат, ет. 2, каб. 203

доц. д-р Елена Арнаудова
Доцент
телефон: 032/261-317
email: e_arnaudova@abv.bg
приемно време: Понеделник 10,30-12,00 часа, Нова сграда, каб. 410
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, Ректорат, ет. 2, каб. 203

доц. д-р Стоян Чиликов
Доцент
телефон: 032/261-317
email: stoyanil@yahoo.com
приемно време:
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, Ректорат, ет. 2, каб. 203

гл.ас. д-р Маргаритка Загарова
Главен асистент
телефон: 032/261-317
email: margarita.zagarova@abv.bg
приемно време:
кабинет: ул. "Цал Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 203

гл. ас. д-р Ивелина Николова
Главен асистент
телефон: 032/261-317
email: ivelinanikolova1979@abv.bg
приемно време:
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, Ректорат, ет. 2, каб. 203

ас. д-р Ева Ковачева
Асистент
телефон: 032/261-317
email: eva_kovacheva@yahoo.com
приемно време: 10,30-12,00
кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 203

гл. ас. д-р Адриана Любенова
Асистент
телефон: 032/261-317
email: alubenova@yahoo.com
приемно време:
кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 203

Боряна Радева
Административен секретар
телефон: 032/261-317; 032/261-435
email: boriana_radeva8@abv.bg
приемно време: Понеделник, сряда и петък 13,00-17,00 и вторник и четвъртък 8,30-12,30
кабинет: ул. "Цар Асен" 24, Ректорат, ет. 2, каб. 203