Отговорници
Молим отговорниците на курсовете да въведат своите дани
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Ce champ est obligatoire.
Texte à identifier

Отговорници по курсове

Археология 2 курс

отговорник: Стойчо Камбуров, тел:0889555882, email:
email на курса: archeology2018_2022@abv.bg

Археология 3 курс

отговорник: Виктория Видевска, тел: 0885755545, email:
email на курса:arheologiapu2017@gmail.com

Археология 4 курс

отговорник: Татяна Чалъкова, тел:0893399095, email:
email на курса:arheologia16@abv.bg

География, технологии и предприемачество език 1 курс

отговорник:Мануела Иванова, тел:0894644749, email:...
email на курса:gtp2019.2023@gmail.com

География, технологии и предприемачество език 2 курс

отговорник:Лилия Кънчева, тел: 0883200683, email: liliakancheva@abv.bg
email на курса: fifgeography@abv.bg

Гражданско образование и чужд език 1 курс

отговорник: Иван Гагов, тел: 0899504509, email: ....
email на курса: goche2019@abv.bg

Гражданско образование и чужд език 2 курс

отговорник: Ани Петрова, тел: 0895089909, email: annie3099@abv.bg
email на курса: goche_18@abv.bg

Гражданско образование и чужд език 3 курс

отговорник:Джулияна Селиева, тел: 0899327700, email: cleory@abv.bg
email на курса: goche_1@abv.bg@abv.bg

Документалистика и архивистика 2 курс

отговорник: Есин Реджеб, тел:0878706675, email:

email на курса: da-2018@abv.bg

Европеистика 1 курс

отговорник: Емил Хаджидонев, тел:0883424350, email:...............

email на курса: ...............

Етнология 1 курс

отговорник:
email на курса:

Етнология 2 курс

отговорник: Лора
email на курса: etn17@yahoo.com

Етнология 3 курс

отговорник: Борислав Иванов, 0899888625, borislav_ivanov_mvr@abv.bg
email на курса: ethnologi_2016@abv.bg

Етнология 4 курс

отговорник: Радосвета Раколиева, 0899623500

email на курса: etnologiq2015@abv.bg

История 2 курс

отговорник: Валери Панайотов, 0890216888
email на курса:history2018pu@abv.bg

История 3 курс

отговорник: Валентин Видолов, тел:0898674057, email:
email на курса:istoria2017@abv.bg

История 4 курс

отговорник:Камен Христосков, тел:0893665887, email:
email на курса: istoricite@abv.bg

 

История и културно наследство 1 курс

отговорник: Марианна Стоянова, тел: 0895608582, email: isk2019@abv.bg

 

История и чужд език 2 курс

отговорник: Кристиян Мендизов, тел: 0885051166, email: kartagen.39116@abv.bg

email на курса:

История и чужд език 3 курс

отговорник: Стойо Караманолов, тел.0884927216, email:

email на курса: istoria_i_chujd_ezik@abv.bg

Културен туризъм 1 курс

отговорник: тел 087 981 60 06
email на курса: plovdivskituristi18.19@gmail.com

Културен туризъм 2 курс

отговорник: Диляна Цонева тел:0884173694 email:dili98@abv.bg
email на курса: kulturentrzm2017@gmail.com

Културен туризъм 3 курс

отговорник: Елена Стоева, 0894713702, e-mail: elito.st@abv.bg
email на курса:

Социална антропология 1 курс

отговорник:
email на курса: socantropologiq@abv.bg

Социална антропология 2 курс

отговорник: Даря Джамшиди e-mail: dariadjamshidi@yahoo.com
email на курса: social98@yahoo.com

Социална антропология 3 курс

отговорникХристиана Кънева0893339212
email на курса: socialna_antropologiq2016@abv.bg

Социология и науки за човека 1 курс

отговорник: Камен Каменов тел: 0877796463 e-mail: ...............
email на курса: sociology_2019@abv.bg

Социология и науки за човека 2 курс

отговорник: Илияна Лапкова тел: 0885147636 e-mail: ...............
email на курса: sociologiqgrupa@abv.bg

Социология и науки за човека 3 курс

отговорник: Николета Георгиева тел: 0877366404 e-mail: nikolleta@abv.bg
email на курса: sociologypu1@gmail.com

Социология и науки за човека 4 курс

отговорник: Даниела Тодорова, тел: 0896464420, e-mail: daniela.t1@abv.bg
email на курса: sociologiya2016@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 1 курс

отговорник: ..................., тел: ........., e-mail:...........................
email на курса: spii2018@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 2 курс

отговорник: Зоро Зоров, тел: .0879931696, e-mail: zorov.1999@abv.bg
email на курса: spii2018@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 3 курс

отговорник: Маргарита Кошева, тел:0893252049, e-mail: magincety1912@abv.bg
email на курса: spii_2017@abv.bg

Социология на правото, икономиката и иновациите 4 курс

отговорник: Полина Димитрова, тел: 0879555461, e-mail: whiteligh7@abv.bg
email на курса: spii2016@abv.bg

Теология 1 курс

отговорник:
email на курса p.bochukova@gmail.com

Теология 2 курс

отговорник: Магдалена Павлова, тел:0893580661, email:agropavlovi@abv.bg
email на курса @abv.bg

Теология 3 курс

отговорник: Емилия Савчева, тел:0887543240, email: emilia_savcheva@abv.bg
email на курса @abv.bg

Теология 4 курс

отговорник: Мария Петкова, тел: 0892460762, email: -
email на курса teologia2015@abv.bg

Теология 4 курс, з.о.

отговорник: Мария Андонова, тел:0889849909, email:
email на курса:

 

Философия 1 курс

отговорник: Стефан, тел:0877 485 081
email на курса:phil.pu.2023@gmail.com

Философия 2 курс

отговорник: Гени Николова, тел:0896743487, email: geni.nikol@abv.bg
email на курса:filosofiyapu@abv.bg

Философия 3 курс

отговорник: Атанас Буналов, тел:0896418288, email:
email на курса:filosofi20172021@gmail.com

Философия 4 курс

отговорник: Красимира Стайкова , тел:0876949497, email:
email на курса:Filosofiq2016_2020@abv.bg

 

 

Философия предишни години

отговорник: Йоана Упинова, тел:0883474256, email:
email на курса: filosofiq_2015.19@abv.bg

Румяна Генова, тел: 0889060796, email:
email на курса: filosofi2014@abv.bg

Мериан Колева, тел: 0896721319, email:

email на курса: filosofi2014@abv.bg

Елена Георгиева Ангелова, тел:0882 896029‬, email: неизвестен

email на курса: filosofia_13@abv.bg

Радина Станчева Стайнова, тел: 0899095503, email: stainova@abv.bg
email на курса: pu_filosofiq@abv.bg